Chińskie twierdzenie o resztach


Autorstwo przypisuje się Sun Zi, który ok A.D. 100 oporacował metodę szybszego zliczania wojska. Więcej na wiki.

#moduloreszta z dzielenia
1.