.htpasswd


Pliki .htaccess i .htpasswd są używane przez Apache server do ustawiania dostępności, właściwości i bezpieczeńtwa udostępnonych przez serwer katalogów.

#
Login
Hasło
1.
.htaccess
# oto fragment .htaccess który uruchomi autoryzację przy użyciu .htpasswd
AuthType Basic
AuthName "Teren prywatny. Zakaz wstepu."
# !!! konieczne popraw ścieżkę na właściwą dla twojego serwera
AuthUserFile /absolutna/ścieżka/do/.htpasswd
Require valid-user