Wyrażenia logiczne tester


Tester wyrażeń logicznych. Jedna litera - jedna zmienna. Format zapisu - JS (używa eval).

Wyrażenie:
(x ∧ ~y) ∨ (~x ∧ y) = x ⊕ y
X
(Click to sort ascending)
Y
(Click to sort ascending)
(X & !Y) | (!X & Y)
(Click to sort ascending)
X ^ Y
(Click to sort ascending)
0000
0111
1011
1100
XOR
(x & !y) | (!x & y) = x ^ y
Algebra Boole’a
a | (b | c) = (a | b) | c - łączność
a | b = b | a - przemienność
a | (a & b) = a & (a | b) = a - absorpcja
a | (b & c) = (a | b) & (a | c) - rozdzielność
a & (b | c) = (a & b) | (a & c) - rozdzielność
a | !a = 1 - pochłanianie
a & !a = 0 - pochłanianie
!x & !y = !(x | y)
!x | !y = !(x & y)